Avís Legal

L’Avís Legal regula l’accés, navegació i ús del lloc web ubicat a la URL [www.inprisa.com] (d’ara endavant, el Lloc Web).

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web és titularitat de la societat Inprisa Autom SL. (d’ara endavant, “INPRISA”), societat mercantil constituïda d’acord amb la legislació espanyola, amb CIF B72948300, i amb domicili social a Tirso de Molina, 29, Pol. Industrial Almeda, 08940 Cornellà de Lobregat (Barcelona).

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica inprisa@inprisa.com.

2. Usuaris

L’accés i/o ús al Lloc Web us atribueix la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquest Avís Legal.

3. Ús del lloc web

Esteu accedint al Lloc Web d’INPRISA.

El Lloc Web pot proporcionar accés a multitud de productes, serveis, dades, textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (d’ara endavant, «Continguts ») pertanyents a l’empresa oa tercers a què l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web.

La utilització d’aquest Lloc Web suposa acceptar aquest avís legal.

L’Usuari accedeix voluntàriament a aquest Lloc Web, cosa que implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la resta d’avisos i clàusules legals, la Llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

INPRISA es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una utilització correcta del Lloc Web, us recomanem que visiteu periòdicament aquesta secció. Així mateix, INPRISA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest Lloc Web i/o als serveis continguts en aquest, en qualsevol moment i sense avís previ, a qualsevol Usuari que no compleixi el que estableix aquest avís legal i, especialment, amb el que estableix el paràgraf anterior.

En general, no es requereix el registre previ com a Usuari d’aquest Lloc Web. No obstant, la utilització de determinats serveis i/o continguts pot requerir la prèvia identificació i/o registre, en la forma indicada en cada cas. Les pàgines restringides als Usuaris prèviament autoritzats per INPRISA mitjançant registre exigeixen que l’Usuari no reveli a tercers el nom d’Usuari i contrasenya, que són personals i intransferibles. L’Usuari assumeix la responsabilitat per qualssevol danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la utilització indeguda, així com de la cessió a tercers. En qualsevol moment INPRISA per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l’Usuari, notificant-ho prèviament.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INPRISA ofereix a través del seu Lloc Web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’INPRISA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

INPRISA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultaran adequats per a la publicació. En qualsevol cas, INPRISA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, consultoris, comentaris, o altres eines de participació.

4. Propietat intel·lectual i industrial

INPRISA, per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’INPRISA o dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització expressa dINPRISA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’INPRISA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

INPRISA no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers facin del Lloc Web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les conseqüències eventuals, danys o perjudicis que se’n poguessin derivar, són de la responsabilitat exclusiva de l’usuari. INPRISA s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. INPRISA es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

INPRISA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del Lloc Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Modificacions

INPRISA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al Lloc Web.

7. Enllaços

En cas que al Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, INPRISA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas INPRISA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. Generalitats

INPRISA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

INPRISA i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis als Jutjats i Tribunals de Barcelona.